ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสาร Body Care
dot
bulletรับสมัครพนักงาน
bulletประกาศภายใน
bulletเรียนว่ายน้ำ
bulletติดต่อเรา
ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ article

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)

  เป็นการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร ซึ่งสามารถทำได้โดยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ได้แก่ การผายปอด และการนวดหัวใจภายนอก


ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
             ภาวะหยุดหายใจ (respiratory arrest) และภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) - เป็นภาวะที่มีการหยุดการทำงานของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนเลือด ส่วนมากมักจะพบว่ามีการหยุดหายใจก่อนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น และ ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จะทำให้เสียชีวิตได้


สาเหตุของการหยุดหายใจ

 1. ทางเดินหายใจอุดตันจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ การแขวนคอ การถูกบีบรัดคอ การรัดคอ เป็นต้น ในเด็กเล็กสาเหตุจากการหยุดหายใจที่พบได้มากที่สุดคือ การสำลักสิ่งแปลกปลอมเข้าหลอดลม เช่น ของเล่นชิ้นเล็ก ๆ เมล็ดถั่ว เป็นต้น
 2. มีการสูดดมสารพิษ แก็สพิษ ควันพิษ
 3. การถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงดูด
 4. การจมน้ำ
 5. การบาดเจ็บที่ทรวงอก ทำให้ทางเดินหายใจได้รับอันตรายและเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ
 6. โรคระบบประสาท เช่น บาดทะยัก ไขสันหลังอักเสบ ทำให้กล้ามเนื้อหายใจเป็นอัมพาต
 7. การได้รับสารพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น ผึ้ง ต่อ แตน ต่อยบริเวณคอ หน้า ทำให้มีการบวมของเนื้อเยื่อของทางเดินหายใจและหลอดลมมีการหดเกร็ง
 8. การได้รับยากดศูนย์ควบคุมการหายใจ เช่น มอร์ฟีน ฝิ่น โคเคน บาร์บิทูเรต ฯลฯ
 9. โรคหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเฉียบพลัน
 10. มีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ และมีภาวะหายใจวายจากสาเหตุต่างๆ


 สาเหตุของหัวใจหยุดเต้น

 1. หัวใจวายจากโรคหัวใจ จากการออกกำลังกายมากเกินปกติ หรือตกใจหรือเสียใจกระทันหัน
 2. มีภาวะช็อคเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน จากการสูญเสียเลือดมาก ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือมีเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอ
 3. ทางเดินหายใจอุดกั้น ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ
 4. การได้รับยาเกินขนาดหรือการแพ้

 
ข้อบ่งชี้ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

 1. ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจ โดยที่หัวใจยังคงเต้นอยู่ประมาณ 2-3 นาที ให้ผายปอดทันที จะช่วยป้องกันภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ และช่วยป้องกันการเกิดภาวะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจนอย่างถาวร
 2. ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นพร้อมกัน ซึ่งเรียกว่า clinical death การช่วยฟื้นคืนชีพทันทีจะช่วยป้องกันการเกิด biological death คือ เนื้อเยื่อโดยเฉพาะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจน

       ระยะเวลาของการเกิด biological death หลังจาก clinical death ยังไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่โดยทั่วไป มักจะเกิดช่วง 4-6 นาที หลังเกิด clinical death ดังนั้นการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพจึงควรทำภายใน 4 นาที 

ที่มา : เว็บไซด์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

        ทาง Body Care Fitness And Spa จึงทำการจัดฝึกอบรม CPR ครั้งที่ 2
ให้แก่พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง


          fitness
         fitness
         fitness
         fitness
         fitness
         fitness
        fitness
        fitness
        fitness
        fitness
        fitness
        fitness
        fitness
        fitness
        fitness
         

          Body Care Fitness and Spa

                      สนใจสมัครสมาชิก

                      Tel.02-388-3807-8   
                         E:mail  bodycarefitness_spa@yahoo.co.th

      fitness             fitness    

 www.facebook.com/bodycarefitnessandspa                      www.bodycare-fitness.com


 
การอบรม CPR
Be Strong Be Cool Be Yourself

 Body care fitness and spa

491/1 ถ.สุขุมวิท   ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10270

Tel.02-388-3807-8  E-mail: bodycarefitness_spa@yahoo.co.th

Be Strong Be Cool Be Yourself