ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข่าวสาร Body Care
dot
bulletรับสมัครพนักงาน
bulletประกาศภายใน
bulletเรียนว่ายน้ำ
bulletติดต่อเรา
Personal Training

                               บริการสอนแบบตัวต่อตัว               
                                  (Personal Training)

fitness fitness 
            


 

 ลักษณะของการทำโปรแกรม P.T./1:1

1. เป็นลักษณะโปรแกรมแบบตัวต่อตัว โดยให้ความสำคัญตามจุดประสงค์ของผู้เข้าโปรแกรม
    นั้นๆ เช่น 
การลดน้ำหนัก,เพิ่มกล้ามเนื้อ, กระชับกล้ามเนื้อ เป็นต้น
2. มีการเริ่มต้นด้านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่เข้าโปรแกรม โดยการทดสอบนี้
    จะทำอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบถึงความพร้อมของร่างกาย
3. P.T. เป็นลักษณะการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังให้เหมาะกับสรีระและสมรรถภาพ
    ความแข็งแรงกับร่างกาย
เฉพาะของบุคคลนั้น
4. ผู้ที่เข้า P.T. จะได้รับความรู้ในการออกกำลังกายที่ถูกวิธี โดยมีการควบคุมจากผู้ฝึกสอน
    โดยจะทำ
การทดสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
  
- สัดส่วนของร่างกาย

   - ระดับไขมันในร่างกาย

   - ความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมโดยการทำ Step test และ Push up

   - ตรวจสอบชีพจรหลังจากการออกกำลังกาย

   - วัดความยืดเหยียดและประเมินผลผ่านโปรแกรม Computer
5. ผู้เข้าโปรแกรมจะได้รับการทดสอบร่างกายอีกครั้งเมื่อทำโปรแกรมครบตามกำหนดเพื่อ
    วัดผลของการออกกำลังว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่  

ทำ P.T. มีประโยชน์อย่างไร

1. ทำให้เป้าหมายในการออกกำลังกายได้ผลเร็วขึ้น
2. ผู้ที่เข้าโปรแกรมจะได้รับความปลอดภัยในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

3. ทำให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งเรื่องการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่าง
    สม่ำเสมอ

4. ทำให้เพิ่มระดับการเผาผลาญในร่างกายดีมากขึ้น
5. ผู้ที่เข้าโปรแกรมสามารถควบคุมน้ำหนัก/ลดระดับไขมันและเพิ่มระดับความยืดหยุ่น
    ให้ร่างกายดีมากขึ้น
6. ทำให้ผู้ที่เข้าโปรแกรมมีบุคลิกภาพที่ดี มีสง่า และดูดีมากยิ่งขึ้น
7. ทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ และหวัด   
8. ลดความเครียดเพิ่มระดับการทำงานของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้น
9. หลังจากการเข้าโปรแกรมเสร็จแล้ว ผู้ที่เข้าโปรแกรมสามารถดีไซน์โปรแกรมการออก
    กำลังกายได้เองอย่างถูกวิธี
10.ครูฝึกจะมีการประเมินผลว่าการออกกำลังกายของผู้ที่เข้าโปรแกรมตรงตามเป้าหมายที่
    ต้องการหรือไม่

 

  การทำ P.T. ระดับมาตรฐาน
  ในการทำ P.T.  ใช้อุปกรณ์มาตรฐานอย่างดี ในการวัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาทิเช่น
  - Skin fold caliper วัดไขมันใต้ผิวหนัง
  - Step test 
  - Flexibility test
ซึ่งสามารถแสดงผลการประเมินสมรรถภาพของร่างกายเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

        

           Body Care Fitness and Spa

                      สนใจสมัครสมาชิก

                      Tel.02-388-3807-8  
                        E:mail  bodycarefitness_spa@yahoo.co.th


     fitness             fitness    

www.facebook.com/bodycarefitnessandspa                      www.bodycare-fitness.com


     
              

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Be Strong Be Cool Be Yourself

 Body care fitness and spa

491/1 ถ.สุขุมวิท   ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10270

Tel.02-388-3807-8  E-mail: bodycarefitness_spa@yahoo.co.th

Be Strong Be Cool Be Yourself